1

j

1

1 j: l D G e: y h t D, 3 kh A: a, 3 a 2 a.

2 E, a a S kh, e 2 32 w2.

3 0 e w2 1 S y e a: az a 2, 0z e e: 0 z e e;

4 ez ne 3 1 2 E , 3 ty e S, l D.

5 a , 32 H 0, aw e h 32; 3A a 0 ; 32 8e a , 3a a 0z;

6 aw 8az 3av, 3 h 1z 3w2;

7 a B 31 S: 2 y w2 1z 2, 0 S y 1 2: (ky 0) 1 e 8 0, h 1.

8 0 e, l D, 2 {z t e 3 h t 2 3av:

9 3 sz 0 2, 5 t f, t1z t 2 3av.

10 ez a 3 ez, 4 a 2 aw, h S y, 3 te y .

11 T H E 1z 32 6 s 3ew 1 3w2, 3 j 0 A 3w2 3 r1 0 1z, 3 2 h 32 w 31 t 1.

12 # e E a w2 e 1, 3 az y e 1 4, 3 e 0:

13 3 2 A j 1 e 4, 3 e 3 2 0 4 e ez 4, 3 az 1 4 e 1 4:

14 E 0 30 4 1 3az 4, E a az 4 e 0.

15 e 18 e D kh: 1 32, 1 y 2, s E az Y 2.

16 e 32 1 e , 31 2 kh 2, 31 3 1, 3 y w h.

17 H y e, 3 y zA: 3 z 0 aw |.

18 # y 0 aw , 0 H a, 0 3av 0, 3 sz 1 3 zs |, 3 y 3az 0 3av, w D l.

19 # z 5 e 0 3av, 3 5 0 3e: 3 0 0 3e 3 0 j, 3 j 3 j.

20 # ez a E H }, S e e: e r1 3af: 3 z a ew.

21 # h a t 2 H, 4 t1 0 3av, 3 y r D.