1 ez wme

1.

1

1 # l D wme h a, 1 z, e e c aw, aw 3e 5 t 2 3z, lz:

2 1 e w2 0 H } H 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4:

3 s y 0 t az 3 h, s 3s 1 }, s 5 1 4, 2 3 H a 5:

4 3 a y 1 e j, j e H t ze, H ne y.

5 # 3A e, 5 a a: t 1 3y h y,

6 t mH 1 h a,

7 t y H h a,

8 t a f1 h wa,

9 t H 3a h H,

10 t H H, 5 t 3e, 3a h y, t j 1 h y,

11 t j a h wj,

12 t a e h a,

13 t 1 1 h 3a,

14 t a 3a h 1,

15 t fj e h 3a.

16 j e 0 t e, ne 4, za } y.

17 # S wme 3 H y 1z 4.

18 # e 0 a e e c aw , 3 s | H 4, ne 4, Y 3e 4, t az 3 h, s y 0 a 4,

19 D wme: 3 sz j h a.

20 # h h 1, e }, H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

21 s 4 t e 1z hz e hz 3 s H.

22 H mH H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

23 s 4 t e mHz zs ez hz 3 1.

24 H y H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

25 s 4 t e y ez h hz 3 e H.

26 T H a H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

27 s 4 t e a zs 3 h hz 3 h .

28 T H H H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

29 s 4 t e Hz zs e hz 3 h .

30 T H H, H 3e H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 t az 3 h, s 3s 1,

31 s 4 t e 3ez hz hz 3 s H.

32 T H j H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

33 s 4 t e j 1z 3 hz 3 .

34 T H j H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

35 s 4 t e jz 1z 3 s hz 3 h .

36 T H a, H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

37 s 4 t e a hz s hz 3 e H 3 zs.

38 T H a H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

39 s 4 t e a s 3 hz 3 e H.

40 T H 1 H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

41 s 4 t e 1 hz 31 hz 3 s H.

42 T H fj H 4, 0w 4, H ne 4, Y 3e 4, a 4, s y 0 4 t az 3 h, s 3s 1,

43 s 4 t e fjz zs 3 2 hz 3 h .

44 ѳE e, 4 s wme 3 H 3 }, az e, y 31 t e 31w, e H ne 4 h.

45 # h w2 sz H } 1 4, t az 3 h, s 3s az },

46 e H hz 3 2 hz 3 s H 3 zs.

47 vj t e ne 4 1z }.

48 # E D wme, lz:

49 1, e vj 1, 3 A 4 1 2 H }:

50 3 2 a vj 1 z 3 B yw 3S, 3 B, 36 y e: 0z j 1 3 y 3S, 3 j y e, 3 w4 1 az:

51 3 A a 1, a 5 vj, 3 A a 1, az: 3 3e az .

52 # az h }, s e 1 3 s Y , 1 e:

53 vj az 1, w4 1 z, 3 y ez }, 3 y vj a a 1 z.

54 # 1 h } B, 36 D wme 3 H, aw 1.

2

1 # E D wme 3 H, lz:

2 az 1 Y, az, H ne 1, az h } 8 D, w4 1 z az h }.

3 # az e 0 1 A y 1 4, 3 s t H y H h a:

4 1 3w2 sz ez 3 h hz 3 e H.

5 # az 18 t e a, 3 s H a f1 h wa:

6 1 3w2 sz zs 3 h hz 3 h .

7 # az 18 t e Hz, 3 s H H 3a h H:

8 1 3w2 sz zs e hz 3 h .

9 e t A y 2 z e hz 3 h , 1 4 e az.

10 1 A 1z 4 1 3w2, 3 s H 1 3y h y:

11 1 3w2 sz hz 3 e hz 3 s H.

12 # az 18 3w2 t e mHz, 3 s H mH 1 h a:

13 1 3w2 ez zs 3 ez hz 3 2 .

14 # az 18 3w2 t e a, 3 s H a 3a h 1:

15 1 3w2 sz hz 3 s hz 3 e H 3 zs.

16 e A 1z 2 zs 31 hz 3 h 3 zs, 1 4 j az.

17 # 1z 1z z 3 0 vj H: az, aw 3 1z, j az 1 Y.

18 1 A 3ez 0 1 4, 3 s H 3e 3A h 3y:

19 1 3w2 ez hz hz 3 s H.

20 # az 18 ez j, 3 s H j 1 h y:

21 1 3w2 sz 1z hz 3 .

22 # az 18 t e jz, 3 s H j a h wj:

23 1 3w2 ez 1z s hz 3 h .

24 e A 3ez 2 hz 3 2, 1 4 e az.

25 1 A a 1 4, 3 s H a e h a:

26 1 3w2 sz s hz 3 e H.

27 # az 18 3w2 ez 1, 3 s H 1 1 h 3a:

28 1 3w2 sz hz 31 hz 3 s H.

29 # az 18 ez fj, 3 s H fj e h 3a:

30 1 3w2 sz zs 2 hz 3 h .

31 e A a 2 zs e hz 3 e H, 1 4 az 1 Y.

32 ѳE e H } H ne 4: z H 1 4 e H 2 hz 3 s H zs.

33 vj sz 2 H }, D wme.

34 # 1 h } , 36 D wme: aw az H 6, 3 aw az j 18 0w 6, H ne 1.

3

1 # 1z H 3 wme, e l D wme a:

2 3 3A H H: e a 3 y, 3 3a 3 fa:

3 3A H H, 2 z, 5 1z y 4 e:

4 3 az a 3 y 8 D, s 5 y 8 D h a, 3 5: 3 e 3a 3 fa H, ne 1.

5 # E D wme, lz:

6 2 ez vj, 3 a | 8 H e, 3 y 3Y:

7 3 y 6 3w2 3 6 H } 8 1 z, A 1:

8 3 s y 1 z 3 6 H } B H 1:

9 3 a vj H a Y 3 H 3w2 1: a 2 j y t H }:

10 3 H 3 h 3w2 a 8 1 z, 3 s e E, 3 nS 3 y : 3e azz .

11 # E D wme, lz:

12 3 E, s vj t 2 H }, w sw e, taw A t H }: 31z 4 y, 3 y vj:

13 s e: e 1 s e 2 3, 1 s e }, t A y: D.

14 # E D wme h a, lz:

15 s H vj H ne 4 0w 4, e 4: s y 0 t c 31w 3 h s 5.

16 # E 5 wme 3 H D, 5 D.

17 # s j h v t 3e 4: H, af 3 a.

18 # 3A H H 0w 4: J 3 e.

19 # h afw 0w 4: a 3 a, H 3 n1.

20 # h 0w 4: J 3 J: j y 0 vj H ne 4.

21 T H 0 j 3 0 1: j y 0 Hw.

22 s 4 Y w2 y 0, t c 31w 3 h, s 4 e hz 3 s H.

23 # h Hw 1 az 0.

24 # s 0 ne 0 Hz 3a h 1.

25 # A H H 1 z, 1z 3 0 3S, 3 0 e 1 z,

26 3 nH A, 3 e A, 4 4 1, 3 Hz 3w2.

27 T af 0 a 31 3 0 a 31, 3 0 H 31 3 0 n1 31: j y 0 afw:

28 Y s y 0 t c 31w 3 h hz 3 e H, y 6 h.

29 0 H af az t 2 1 4,

30 3 s 0 ne 0w af 3a h n1:

31 3 A 4 H 3 e, 3 1 3 n6, 3 y aw, 1 y, 3 0, 3 A 4.

32 # s 8 vj 3a h H A, a 2 6 h.

33 T a 0 J 3 0 J: j y 0 ,

34 s 4 Y, s y 0 t c 31w 3 h, e hz 3 .

35 # s 0 ne 0 a 1 h e: t 2 1 az ,

36 s 2 H a 6 1 3 2 3S, 3 2 3S 3 3S, 3 y 4 3 A 4,

37 3 2 A w4 3 4, 3 2 4 3 1 4.

38 az 2 1 z 0 wme 3 H 3 h 3w2, y 6 aw, a H }: 3 3e azz .

39 E s vjw, 5 s wme 3 H D 0w 4, s y 0 t c 31w 3 h, az 3 hz.

40 # E D wme, lz: s s e y 0 H } t c 31w 3 h, 3 2 2 4 4,

41 3 0 vj e H }: D: 3 2 v w e H }.

42 # s wme, 3Y D, s e }.

43 # h 2 e yw 0, Y 3e t c 31w 3 h, t sz 4 az hz 3 ez 2.

44 # E D wme, lz:

45 2 vj w e H }, 3 2 v w H 4, 3 y vj: D:

46 3 3y Y H 1z e, 5 a e vjw t ew H }:

47 3 0 z2 Y, j 0 0 az z j,

48 3 a 2 H 3 H 3w2 3y t a 1.

49 # S wme 2 3y t a 1 3y vjw:

50 t e H } S A hz 2 s s j, j 0.

51 # E wme w4 t h H 3 H 3w2, D, D wme.

4

1 # E D wme 3 H, lz:

2 2 e H af t 2 H vj, 0w 4, H ne 4,

3 t az 3 z2 3 h, a z1z , s s 1, 1 A 1 z.

4 # A H af t 2 H vj, 0w 4, H ne 4, 1 z: 0 h.

5 # 1 H 3 h 3w2, 3A 1z 0, 3 1 s, 3 1 2 H z,

6 3 h 32 0 0 1, 3 a a ne 2 1 Y, 3 a 6:

7 3 e ez a e ne 2 s 3 6, 3 6 3 a, 3 , 4 a, 3 e A y:

8 3 a 2 ne e, 3 h 5 0 0 1, 3 a 6 3S:

9 3 0 ne 1, 3 h 1 s 3 2 3w2, 3 2 3w2 3 3w2, 3 y 3e 3w2, 4 y 1:

10 3 a 32 3 y 3w2 0 0 1, 3 a 32 w1:

11 3 na h a ne 1, 3 h 32 0 0 1, 3 a 6 3w2:

12 3 0 y 1z, 31 y 1 h, 3 a ne 1, 3 h 5 0 0 1, 3 a w1:

13 3 0 a na, 3 h 32 ne e s:

14 3 a 2 y 3w2, 31 y e 1, 3 1, 3 6 3 a, 3 0 3 y nS, 3 a 2 0 0 1 3 a 6 3w2: 3 0 ne s, 3 h a 3 3S: 3 a 5 0 0 1, 3 a 6.

15 # a H 3 h 3w2, a z 3 y 6z, A az Y: 3 1 1 h afw a, 3 0z h, . ѳ a h afw 1 z.

16 1 3a, h H A, 3e 1, 3 fma ez, 3 e 6, 3 3e az, e S 1 3 36 y e , .

17 # E D wme 3 H, lz:

18 1 0 e af t 2 vjw:

19 E 1 5, 3 1 y 3 : s 5 6 h, H 3 h 3w2 1 3 s 5 0 e 3w2,

20 3 1 a 1 z, 3 .

21 # E D wme, lz:

22 2 e H H, 3 5 H ne 4, 0w 4 3 e 4,

23 t az 3 z2 3 h, a z1z , s |, s s 1 3 1 A 1 z.

24 ѳS y 0 H, 1 3 a.

25 # 1 nH 1 3 1 z, 3 0 3S 3 0 1 y e 3S, 3 n0 e 1 z,

26 3 nH A, 3 e A, 36 8 1 z, 3 w4 nS, 3 Hz 4, 3 y 1z, 31 y 1, s.

27 0 H 3 H 3w2 y S y H H B y 4 3 B a 4: 3 s 5 3a, 6z 4.

28 ѳS y 0 H H 1 z, 3 A 4 0 fa, h Hz A.

29 h 0w 4, H ne 4, s 5,

30 t az 3 z2 3 h, a z1z , s 5, s s 1 A 1 z.

31 # 1z a 4, B H 4 1 z: 6 1 3 2 3S, 3 2 3S 3 3S, 3 0 3 4, 3 2 4, 3 0 e 1,

32 3 2 A w4 3 4, 3 2 e A 3 4, 3 2 4 3 1 4, 3 y 4 3 1z 4: 3a s 5 3 y 2 a 4.

33 ѳS y 0 H a 4, 1 z 0 fa, h Hz A.

34 # s wme 3 H 3 } h afw 0w 4, H ne 4,

35 t az 3 z2 3 h, a z1z , s s 1 3 1 A 1 z.

36 # h s 4 0w 4, hz e H zs.

37 ѳE e 0 af, a 1 z, s wme 3 H D, 0 wme.

38 # s h h w6 0w 6, H ne 1,

39 t az 3 z2 3 h, a z1z , s s 1 3 1 A 1 z.

40 # h s 4 0w 4, H ne 4, hz e H 1z.

41 ѳE s 0 H H, a 1 z, 5 s wme 3 H l0 D, 0 wme.

42 s h h 0w 6, H ne 1,

43 t az 3 z2 3 h, a z1z , s s 1 A 1 z.

44 # h e 4 H 4, 0w 4, H ne 4, 2 hz 3 .

45 ѳE e 0 H a, 5 s wme 3 H l0 D, 0 wme.

46 2 s vj, 5 s wme 3 H 3 H }, 0w 4 3 H ne 4,

47 t az 3 z2 3 h, a z1z , s s , 3 a a 1 z.

48 # h s hz s H z.

49 D s 5 wme, y y 8 4, 3 a j, 3 s y, D wme.

5

1 # E D wme, lz:

2 2 H }, 3 30z 38 A s e, 3 s a z, 3 s 1 e:

3 t y 0 e, 31 A, 3 s H 1, 1 a.

4 # 1 h } aw, 3 3a 5 A: l D wme, aw 1 h }.

5 # E D wme, lz:

6 2 H }, 0z: y 32 A, 4 1 t H 3 az e D, 3 y A :

7 3 , 30 2, 3 ta e 4, 3 s a 3w2 1 Y, 3 ta, 3y 2.

8 , w ta 3Y e, e te D, Y y, nA ez, 4 0z e.

9 # s a, 3 zaz }, 36 0z D, Y Y y:

10 3 H z1z, Y y 3 y a Y, Y y.

11 # E D wme, lz:

12 0 H } 3 e 6: y, y y A 3w2, 3 a e 32,

13 3 y 2 e 0 , 3 1z t y 3S, 3 hz, na y e, 3 z y 2 3 S ,

14 3 1 2 y az, 3 y e, na e 4, 32 1 3Y y az, 3 y e, na y e,

15 3 e y Y 2 Y, 3 e a 2, s a 4 2 z: e 2 3e, E 1 2 a: e az 4, e az az .

16 # e 5 e 3 a 5 8 D:

17 3 0 e 0 1 1 y 1z, 3 t e 2 yz 1 z, 3 e e h 0:

18 3 a e Y 8 D, 3 th Y , 3 a y 3S e az, e az: A y A ez sz S.

19 # e 5 e 3 e : 0 h 0, 3 1 1z 8 y 1, 1 y t 2 ez sz S:

20 1 32, a y, 32 e 32, 3 E 2 0 E, y w2.

21 # e e Y s s S, 3 e e : a S D s 3 s 2 j 1, A a D Y Y ta 3 e Y z:

22 3 1 A sz S e E, 4 0 0 2, 3 ta Y Y. # ta A: y, y.

23 # 1 e 1, 3 3a ez sw:

24 3 1 Y 0 ez s, 3 1 2 A sz ez.

25 # 0 e t 2 e e az, 3 1 e 8 D, 3 e 5 n2:

26 3 0 e 0 t e az 3S, 3 e 5 na, 3 e 1 0 Y:

27 3 y 4 e, 3 e 1z t y w2, 3 1 2 A sz ez, 3 e e 3S, 3 te 2 3S, 3 y A s 1 1:

28 y e A, 3 A 4, 3 1 y, 3 0 y z.

29 e 0 az, y- y A, a y, 3 1z:

30 32 , 3y a a y az, 3 y e, 3 a Y 2 8 D, 3 1 4 e e 0 e:

31 3 1 y t A, 3 A A 0 0.

6

1 # E D wme, lz:

2 0 H } 3 e 6: y 32 A, 4 az w2 , 4 1z 0 D,

3 1z t A 3 e, 3 j 3 t e e: 5, 36 z t H j, e, 3 0z w 3 aw .

4 6 w2 t , 36 a t j A, t 0 3 2 e, E t w2.

5 6 ez w2 1 h Y 3w2, 0 az j, 36 a 4 D: y s 2 2 S.

6 6 w2 D, s az 1.

7 8 ne 3 8 a, 3 8 a 3 8 0, 1z 8 1, e 5, w G 3w2 3w2.

8 6 3w2 y D.

9 2 e a w2, 1z A 3w2, 3 j Y 2, e 1z, e h jz,

10 3 e nh e A H 32 A A w1 Y 8 1 1 z:

11 3 1 e 31 A a, 3 y e, 3 0z e e, 1 2, 2, 3 z1 Y 2 0 e, z1z D, 6 w2.

12 # e 3 e, 3 j e y 3Y 2, e 1z A 3w2.

13 # e 0 awz, e a 6 w2, e a e 1 z:

14 3 e a 0 D 3 0 31 e, 3 3 31 0 A a, 3 nA 31 0 e,

15 3 0 0w t 2 1, B 3e, 3 0 3e, 3 e 4 3 s 4.

16 # e e 8 D, 3 1 4 A a 3w2, 3 e 3w2,

17 3 nA 1 e ez D 0 0w, 3 1 e e 3w2 3 s 3w2.

18 # j a 8 e 1 z Y w2, 3 1 2 , 4 4 8 e ez:

19 3 0 e a e t nA, 3 31 0 t 0, 3 0 31, 3 1 y az, 1 2 3w2,

20 3 e | e e 8 D: y Y y ez 3 a az: 3 1 az e 2.

21 e 0 awz, 4 a a D , 1 s A 3w2: 1 3w2, 30 a, 0 ez.

22 # E D wme, lz:

23 2 H 3 H 3w2, 0z: 1 1 h }, 0 5:

24 c1 S D 3 1 S:

25 1 D E E S 3 1 S:

26 1 D E E S 3 a 2 1:

27 3 a 4z E h }, 3 D c2 |.

7

1 # h e A wme, a 1, 3 a 5, 3 z2 5 3 y 3S, 3 na 3 y 3w2, 3 a |, 3 z2 |.

2 # 0 } az, H ne 1, j H e, j s 8 s:

3 3 0 a 8 D e 1 h 3 az H: 1 31 t 1 ze, 3 A t H 3 0 8 1.

4 # E D wme, lz:

5 2 t 1, 3 y A 1z 1 z: 3 a | vjw, y 3w2 e.

6 # e wme 1 3 2, E | vjw:

7 1 3 h 2 E H w6 y 4,

8 3 h 1 3 H E H y 4, 8 fa, h H A:

9 3 H afw E, w { zaw 3: a a |.

10 # 0 e nS e, a 32, 3 0 a 8 na.

11 # E D wme: s 31 e, s e y a e nS.

12 # s s a 0 e e H h a, s e y:

13 3 E a 0, 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

14 fma 31 z2 6, 0 fma:

15 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

16 3 A t 0 31 A a:

17 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a H h az.

18 h e E f1 h wa, s e az:

19 3 E a 0, 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

20 fma 31 z2 6, 0 fma:

21 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

22 3 A t 0 31 A a:

23 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a f1 h wa.

24 e e s H H, 3a h H:

25 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

26 fma 31 z2 6, 0 fma:

27 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

28 3 A t 0 31 A a:

29 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 3a h H.

30 e e s H 1, 3y h y:

31 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

32 fma 31 z2 6, 0 fma:

33 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

34 3 A t 0 31 A a:

35 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 3y h y.

36 s e s H mH, 1 h a:

37 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

38 fma 31 z2 6, 0 fma:

39 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

40 3 A t 0 31 A a:

41 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 1 h az.

42 h e s H a, 3a h 1:

43 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

44 fma 31 z2 6, 0 fma:

45 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

46 3 A t 0 31 A a:

47 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 3a h 1.

48 h e s H 3e, 3A h 3y:

49 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

50 fma 31 z2 6, 0 fma:

51 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

52 3 A t 0 31 A a:

53 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 32 h 3y.

54 nh e s H j, 1 h y:

55 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

56 fma 31 z2 6, 0 fma:

57 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

58 3 A t 0 31 A a:

59 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 1 h y.

60 s e s H j, a h H:

61 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

62 fma 31 z2 6, 0 fma:

63 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

64 3 A t 0 31 A a:

65 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a a, h H.

66 s e s H a, e h a:

67 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

68 fma 31 z2 6, 0 fma:

69 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

70 3 A t 0 31 A a:

71 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a e h a.

72 az e s H 1, 1 h 3a:

73 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

74 fma 31 z2 6, 0 fma:

75 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

76 3 A t 0 31 A a:

77 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a 1 h 3az.

78 az e s H fj, e h 3a:

79 a 3w2 1 ez 31, 3w2 2 3 1z : a 31 ez ez , j z0: nS H 2 1 s 3e e:

80 fma 31 z2 6, 0 fma:

81 A 31 t H, nA 31, 31 3 e:

82 3 A t 0 31 A a:

83 3 e ez 4 , nH s, H s, 3 s: e a e h 3az.

84 ѳE e nS, e a 32, t ze H }, 1 ez az, a ez az, fmaw h az:

85 3 1z 0 1, 3 1z a 31: w2 A y hz h j, j z0:

86 fmaw h az 0 fma, z2 6 0 fma, j z0: w2 a fma 2 3 az 6.

87 s e, H az, nH az, 3 az, 3 1 4 3 볉z 4: 3 H t 0 az, A a:

88 s e ez, 4 az h, nH s, H 3 s, 3 0 s. ѳE e nS, 3e y 3w2 3 a 3w2.

89 #A a wme 1 z 0 3Y, 3 h a D, l Y h 1, 4 4 8 e z Y A : 3 l Y.

8

1 # E D wme, lz:

2 0 H 3 e Y: 3A a 6, t 2 2 1 z e 6.

3 # 2 aw H: t 31z 2 2 1 E 6 3w2, D wme.

4 # E e 1: s a e 3w2 3 j 3w2, s E: w4, 30 A D wme, aw 2 1.

5 # E D wme, lz:

6 2 vj t 2 H }, 3 1 |:

7 3 1 1 5 e 4: 1 1 0 ez, 3 h 1 E 4, 3 3y 6 , 3 1 y:

8 3 0 A 31 t H, 3 w2 e 2 1, s 3e, 3 A 3 t H 0 A a:

9 3 e vj 8 1 z, 3 e e 0 H }:

10 3 e vj 8 D, 3 a h } y vj:

11 3 t1 H vj ta 8 D t H }, 3 y { D:

12 vj a y 6 1: 3 1 31 3 31 e D, 1 1:

13 3 a vj 8 D 3 8 H 3 8 2 3w2, 3 ta | ta D:

14 3 t1 vj t 2 H }, 3 y :

15 3 1 1 vj A 1 z: 3 1 5, 3 ta | 8 D: w ta t2 j y t 2 H }:

16 w ta A e t H }, s | :

17 w 4 s e t H }, t A: e 1 s e 2 3, 1 | ,

18 3 s vj w sw e H },

19 3 ta vj ta H 3 H 3w2 t 2 H } A H } 1 z 3 s }: y }, A a 5 6.

20 # 2 wme 3 H 3 e 0 H } vjw, D wme vj, aw 1 5 h }.

21 # 1z vj 3 3a 6 : 3 tE | H ta 8 D, 3 1z 1 H, ez a 4.

22 # 1 0 vj 1 { 1 z 8 H 3 8 6 3w2: D wme vj, aw 1 5.

23 # E D wme lz:

24 E 4 4 vj: t az z2 3 h, 1 1 e 1 z:

25 3 t z1z ta t ez 3 y Y.

26 # y az 3w2 1 z 4 2 , . aw 1 vjw a 4.

9

1 # l D wme h a, 0 3e 5 38 2 3z, e c, lz:

2 2 s h } a ez 3S,

3 az e c ew e, 3 1 5 ez 3S: 0 3S 3 a 3S 1 5.

4 # E wme H } 1 a.

5 # 1 a, az e c az e h a: D wme, aw 1 h }.

6 # 0 y, 5 s 1 2 , 3 a 1 a 0 e: 3 0 8 wme 3 H 0 e.

7 # 0 y Y: 2 1 32 2 : 3A u5 1z 2 a D ez E H };

8 # E wme 6: a Y, h, 2 1 D a.

9 # E D wme, lz:

10 2 H }, 0z: , 4 y 1 2 , 32 2 e, 32 a, 32 0 a, 3 1 a D,

11 c h, az e (c) e s 5, H 3 0 e s 5:

12 az t S , 3 0 a t S, Y 0 a s 5.

13 # , 4 1 y, 3 2 e , 3 a 1 a, 1z A A t j 1: w a D E ez E, 0 1 0.

14 1 a e e a 3 1 a D, 0 a 3 1 3S, aw 1 5: 0 31 y a 3 e 3 e.

15 # e, az 1z, 2 w4 1 3 0 z: t e s 8 1 1 yz:

16 aw a A: w4 a 5 e, 3 1 0:

17 3 3A a w4 t 1, 3 1 az h }: 3 , e s w4, aw az h }.

18 D az h } 3 D az: 6, s s w4 8 1, az h }:

19 3 3A e w4 8 1 6 H, y h } a D 3 1z:

20 3 y 3A h w4 6 A 8 1, l0 D az 3 D 1z:

21 3 y 3A y w4 t e yz, 3 1z w4 y, 1z e 32 0,

22 3 1z w4, 0: 32 e 32 c j 0 w4 s 8 e, az h }, 3 az: te 3w2, az:

23 w D az 3 D az: a D a D 0 wme.

10

1 # E D wme, lz:

2 2 6 1z: H 1 |, 3 y a 0 3 s 2:

3 3 y 4, 3 ez e 0 8 1 1 z:

4 31 0 yz, 1 2 3 za }:

5 3 1 a, 3 1z 2 az 0:

6 3 1 a 0, 3 1z 2 az t 4: 3 1 a e, 3 1z 2 az t 0z: 3 1 a e, 3 1z 2 az t : a yz e 4.

7 # 3A e 0, 1, a.

8 # h w6 2 yz a: 3 y a 0w w 0 az.

9 3h a 2 a aw 1zz a, 3 1 3 a a, 3 zez 8 D 3 3az t a.

10 # e ez aw 3 a a 3 c a 1 a 1z 3 1 e a, 3 y a a 8 G a: D G a.

11 # h 0 , h c, s c, ez w4 t 1 z,

12 3 0z h } 3z 1 t h az, 3 A w4 h a.

13 # 0z e a D 0 wme:

14 3 0 az A H y e 1 e: 3 8 1 4 H h a:

15 3 8 1 e H a f1 h wa:

16 3 8 1 e H H 3a h H.

17 # 1 1, 3 0 h w6 3 h , s 1.

18 # 0 az A 1z 1 e: 3 8 1 4 3y h y:

19 3 8 1 e H mH 1 h a:

20 3 8 1 e H a 3a h 1.

21 # 0z h afw, a z: 3 a 1, 0 0.

22 # 0 az A 3ez 1 e: 3 8 1 4 3A h 3y:

23 3 8 1 e H j 1 h y:

24 3 8 1 e H j a h H.

25 # 0 az A H a, H 1 e: 3 8 1 4 e h a:

26 3 8 1 e H 1 1 h 3a:

27 3 8 1 e H fj e h 3a.

28 j 2 H }, 3 0z 1 e.

29 # E wme wa h 1 j, e wme: az 2 , e D E: E a a: 2 a, 3 1 2, w D Hz l }.

30 # tA Y: Y, e 2 3 0 0 3Y.

31 # E: a a, e h 32 a h, 3 y a :

32 3 y 0 a, 3 y z w4z, 36 l1 D a, 1 3 .

33 # t0 t 2 D y e j: 3 H Dz 8s 8 1 y e j, s 5 a.

34 # h 3A a H, 3 E wme: a, D, 3 hz 2 2, 3 a 2 1z E.

35 # e (H) E: a, D, hz 1 }.

36 # w4 D h s 8 1 e, 3A az 38 A.

11

1 # h 1 0 z 8 D: 3 h D 3 z , 3 z 1 t D 3 2 a t A.

2 # 1 1 wme: 3 1z wme D, 3 A .

3 # az 4z Y e: w z 1 t D.

4 # 0 4 1 : 3 az h } 3 0: 0 a s;

5 zy 6, k0 2 3 y, 3 n2 3 6, y 3 e y 3 0:

6 7 A a 30, 0 0 a 8 n1 a.

7 a s z a, 3 1 3S w 1 ma:

8 3 3a 1 3 a, 3 s e 3 a y, 3 s a 3 s 38 S e: 3 s y 3S, w y 2 s 3e:

9 3 3A a A 0 0, a a a.

10 # h wme az 5 0 1, 0 4 8 1 e: 3 z D w2, 3 8 wme s 2.

11 # E wme D: y 0 32 A 2; 3 2 0 d 8 0, 4 1 e j 1 S;

12 3A 0 a 1 ; 32 1 |; w l 2: 2 5 B , 1 0 w1z, e, 4 sz 32 n1 4:

13 ty zA a B 1 6; w a S, 0: a a zA, k1:

14 Y 31 1 j 1, w s 4 0 E:

15 aw 2 1 , 2 j S e, 0 d 8 0, 1 ez w2.

16 # E D wme: 1 ez e t a }, 5 2 a , w j y a j 3 Hz 4: 3 e | 1 z, 3 a aw 0:

17 3 1 3 l aw 0, 3 Y t , 4 , 3 Y S: 81 0 e j, 3 y 1 5 2 31:

18 3 1 e: 1z y, 3 zA, w az 8 D, 0: 0 a s; w 2 a h 3: 3 a D a zA , 3 zA:

19 31 e y, A, s j, ez j, E az j:

20 c j y, 0 3h 38 0 a: 3 y a e, w 1z D, 4 4 a, 3 az 8 1, 0: y a 3h 38 3;

21 # E wme: e H hz j, 1 4, 3 2 e 32: zA 5 a , 3 y c j:

22 3A 3 2 0z 5, 3 0w y 5; 32 6 wjz yz 5, 3 0w y 5;

23 # E D wme: 3A A Dz 0 y; 7 , 1 S 0 E, 32 2.

24 # 3h wme 3 0 1 A Dz: 3 A ez e t a 1, 3 a | w4 1.

25 # 1 D w4 3 l Y: 3 S t , 4 e, 3 2 ez e a: 3a 2 1, 3 0, 3 Y 1.

26 # az A { : 4z 31 3a, 3 4z 0 wa: 3 2 1 . # j t 1, 3 0 1, 3 0 .

27 # e 4 2 wme, 3 E, 0z: 3a 3 wa 0 .

28 # ta y v1, s wme 3a 3Y, E: 0 0 wme, 2 5.

29 # E 3Y wme: 3A y 2 ; 3 2 a B 1 D (h) 0, 3A a D 2 1;

30 # 4 wme 0 a 3 a }.

31 # 3h t D, 3 3E 38 0z 3 E 0 e 0 t1 3 e 0 toy, w4 A w A z t 2.

32 # a 1 e e 3 2 0, 3 e e y, 3 a : 4 aw, A ez {: 3 31 6 w4 A.

33 # zA s 5 3E 4, e z, 3 D z w2 1, 3 2 D 1 1 w2:

34 3 az 4z Y 0 z: w aw 0 j .

35 (#) 0z 1 t H z Hf, 3 h 1 Hf.

12

1 # 0 a 3 H wme 2 a 3f0z, 4 S wme, 4 Y S 3f0z,

2 3 0: 3A wme 31 l D; 3A 3 a l; # h D.

3 # wme 0 w2 a B y 2.

4 # E D a wme 3 H 3 a: 31 2 E 1 z.

5 # 30 E 1 z. # 1 D w4 3 A 8 e 1 z: 3 A H 3 a. # 30 .

6 # E 6: y e 1: y a b0 D, 3Y az, 3 l 3Y:

7 aw a 0 wme, e Y e 4:

8 6 H l 3Y , 3 a, 3 a D 1: 3 2 sz 0 A 2 wme;

9 # D (h) 1. # t1.

10 # w4 t2 t 1, 3 E, a e h w : 3 H a, 3 E, e.

11 # E H wme: 1 z, 0, a 2 A, e z, w 1:

12 y S w A, w 4 3e 38 e a, 3 (E, E) zE 0 0 3S.

13 # 2 wme D, 0z: 9, 1z, 32 5.

14 # E D wme: ne 3S 1z a E 3S, 1z e j; t1z e j A, 3 1 1.

15 # t1z a A e j: 3 1 0z, 0 1z a.

13

1 # 1 0z 1 t Hf 3 1z h a.

2 # E D wme, lz:

3 2 t 2 y, 3 s e a, 4 2 H } a: y 31 t e, 0w ne 4, 0 5 s t 1.

4 # A | wme t h a l0 D: 2 { B H } j, 3 3A 4:

5 t e 1z 1 h y:

6 t e mHz a h j:

7 t e y e h j:

8 t e az a h H:

9 t e 3ez v1 h v1:

10 t e jz j h y:

11 t e Hz 1 h j:

12 t e Hz H j J h j:

13 t e a 1 h j:

14 t e 1 fy h 1:

15 t e fjz j h j:

16 t e a 1 h 1.

17 ѳ 3A e, 5 A wme s e: 3 A wme vj h v1 y.

18 # A | wme t h a s 2 az, 3 E 6: h h e, 3 h 0

19 3 e, A 4, 3 1 sz e, 1 y, 32 e, aw 4 4, 32 0w;

20 3 A S, e j s, a 4, 32 A; 3 2 a, 1 y j, e y, 32 e;

21 3 A S, 38o1 , 32 38o1; y e A, 32 2; 3 1z, 1 t H 2. j s 6 1, s w.

22 # e s e t h j a H, 0w 3af.

23 # 30 h, 3 0 H: 3 aw (s) a 3 j 3 fj, 0 3aw: 3 H az 2 e j (a) 3w.

24 # 0 e 0z, 3 s 5: 3 ty , 3 0 a 31 e, 3 0 5 e, 3 t 1w, 3 t 0.

25 # a e 0z, 0 a, 30 ty h }.

26 # 1z ty, s e hz e.

27 # 1 0 wme 3 H 3 Y 0 H } h a a: 3 5 0 3 Y 0, 3 a 5 0 h,

28 3 3Y, 3 0: 1 e, 1 a 32 a, e s 0 3 e, 3 j 0 3S:

29 w 1 1 w2, 5 e y, 3 a e e 1 w2, 3 0 3a 1 aw:

30 3 1 e 2 4: 3 e 3 3ve, 3 e 3 e y a: 3 e e 0 3 oa .

31 # 2 e 1 8 wme, 3 E 3Y: a, S h 3 1 5 , w 1 32 w 5.

32 # 1 1 0: 4, w 0 3h 1 kh (Y), w 4 a a.

33 # 30 2, 4 s, H }, 0: e 4 0 s, S 4 za yz e, 3 2 1, 5 1 e, { 0:

34 3 aw 1 31, h 3aw, 3 8 1 w y, 3 aw 8 1.

14

1 # e e 0, E a: 3 az 1 2 0 Y:

2 3 a wme 3 H 2 h }, 3 0 6 e 0:

3 q, 2 h 2 3, 32 h e h : 3 y 0 a D e 2, 4 a a; 2 az 3 az y e: 7 u5 y 4 a 1z 3.

4 # E y y: a , 3 1z 3.

5 # 0 wme 3 H 1 8 0 H }.

6 y h v1 3 e h j t s e, a 6

7 3 0 Y 0 H }, 0: S, 4 s, A 4 w2 w2:

8 1 a D, e a e Y 3 a 5 a: s 4 sz e 3 0:

9 t D y t{: h 0z j 2 S, e a 4: t1 ez t 1, D a: 0z 4.

10 # E e 0 1 5 a: 3 a Dz k1z w4 8 1 z B H }.

11 # E D wme: 0 wa S 1 j; 3 0 a, 1 1;

12 Y 5 e 3 2 5: 3 1 z 3 0 nA w2 kh 1 3 0 a e e.

13 # E wme D: 3 h 3z, w e 32 e 1 t 1:

14 3 2 y 2 e h, w 2 32 D 1 1, 4 n1 ne ksz, D, 3 w4 0 A 8 1, 3 0 w4 4 2 8 1 e, 3 0 2:

15 3 1 1 31 : 3 y 2 kh, 31 h 4z E, 0:

16 e 0 D j 1 2 e, e sz 5, 2 5 h:

17 3 7 ez A S, D, e 32, lz:

18 D 1 3 c 3 4, tez Hz 3 3 2, 3 e 1 1w, tS 2 n1 , ezw 3 ew 0:

19 a 1 6 1 c e, c h 32 5 t 3 a 7.

20 # E D wme: c 5 4 2 Y:

21 Y , 3 rw e 4z E, 3 0 a Dz 2 e:

22 w 2 y 1z a 2 3 az, 1 3 3 h e, 3 31 S, E, s, 3 y a w2,

23 4w z 2, 4 sz n1 4: a aw 4, y 0 , 5 z A 3 A, s 4 , 6 a e: 1 S z 5:

24 a 0 e, w h 4 e, 3 , Y 32 e, 1 1 aw, 3 z 3w2 5:

25 1 3 e y 30: 1z 3 1z 2 h e 0z aw.

26 # E D wme 3 H, lz:

27 0 0 e h; n2 0 1 , a H }, 4 a a, h:

28 2 5: Y , l D: 4w, 0 2, aw 2 a:

29 h e y A , 3 E s a, 3 1z , t az 3 h, 31 a S:

30 2 1 e, 1 0 y 2, 1 a e, a e h j 3 y h v1:

31 3 , 5 e h, Y | e, 3 z e, t s 2 t0z:

32 3 A y h e:

33 h a 0 y h hz , 3 1 4 e a, 0 sz A h:

34 Y j, 1 s e, hz j, e , e 2 az hz , 3 w2:

35 D l a: 4w aw 2 0 Y 0, a S: h e sz, 3 aw 4.

36 # y, 5 A wme s e, 3 e a 2 0, 4 32 A 2,

37 3 30 {, 0 2 2, 8 D:

38 3 y h v1 3 e h j 6 az t e 1 s e.

39 # 0 wme A B H }: 3 az 1 w2,

40 3 a y, 0 e 2, 0: E, 2 h , 4 E D, w 1.

41 # E wme: y 2 a 0 D; y a:

42 1: D a: 3 e 8 e a:

43 E 1 3 e aw 8 a, 3 e e, e t1z, sz D, 3 y D a.

44 # yz 0 e 2: H Dz 3 wme 1z 38 2 A.

45 # 1 1 3 e s 0, 3 0 5, 3 30 5 a 3a: 3 1z 0.

15

1 # E D wme, lz:

2 0 H } 3 e 6: 3A 1 e ez aw, 4 2 a,

3 3 E 0 D e 32 e, 4 1 Y, 32 0, 32 a az 2 0z D, w t H, 32 t ne:

4 3 e s a 0 D e, 2 1 s a 4 (), 3e ez a ():

5 3 A s e a 1 e 32 e: 31 1 1w, 0 2 0z D.

6 # nY, 3A E 32 e 32 e, 1 e 2 1 z6 3e, e a ():

7 3 A s e a E 2 0z D.

8 E t H e 32 e, 4 1 Y, 32 1 D,

9 3 e e 0 2 1 2 z6 3e, 0 ():

10 3 A s 0 (), 0 2 0z D.

11 aw 1 Y 31, 32 nY 31, 32 31 t ne 32 t 0:

12 Y 4, E, aw 1 31 Y 4.

13 s e 1 aw az 2 1z 2 0z D:

14 e a y 2 a, 32 4 y a a, 3 1 0 2 0z D, E 2, aw 1.

15 0 D, 0 31 y a 3 e a a, 0 0 az: 2, (*aw) 3 e y 8 D:

16 0 31 y 3 a 31 y a 3 e a a.

17 # E D wme, lz:

18 0 H } 3 e 6: 3A 1 e, 1 Y a aw,

19 3 y 3A t w 2 (*S), t1 a te D: a aw,

20 t1 a : a t A,

21 aw t1 0 , a aw, 3 1 D a 0 az.

22 #a E 3 E a 1, 5 l D wme,

23 D G a 0 wme, t E D a, 3 0 0 az,

24 3 y t ne 0 1z 0, 3 1 e 0 A 31 0 t H e, 2 0z D, 3 e w2, 3 s 3w2 e, 3 A 31 t 0 A a:

25 3 0z e t e 0 H }, 3 az 5, w 4: 3 j 0 a 0, e D A a w2 8 D, a 1,

26 3 az Y 0 H } 3 e a a, w B 1 .

27 A 31 s 1, e 0 31 3 A a:

28 3 0z e 2 3 8 D, 3 0z e, 3 az 4.

29 e (*2) H } 3 e a 1, 0 31 y 5, 4 1 s.

30 # A 1 0 0 t e 32 t e, G S , 3 1z A A t j 1:

31 w 0 D 3 aw 3w2 h, e ez A A: 3 3S e.

32 # s h } h, 3 0 y a A e H,

33 3 0 32 a A e H wme 3 H 3 Y 0 H },

34 3 0 32 1: a , 2 s 3Y.

35 # E D wme, lz: e e, e 32 a e 0 A.

36 # 30 32 e 0 A, 3 1 32 a e 0 A, l D wme.

37 # E D wme, lz:

38 0 H } 3 e 5: 3 s 1 1 1 0 : 3 1 1 ze 1,

39 3 y a s: 3 5, 3 ze aw D 3 1 |, 3 1z 8 h 1 3 8 ne a, 4 2 1 8 4:

40 w ze 3 E aw , 3 y G a:

41 D G a, 3h a 38 2 3z, h a G: D G a.

16

1 # 0 e, h a h af h vj, 3 fa 3 H, h 3볆, 3 va h ef h 1z:

2 3 a wme, 3 { H } 3 zs 0, m1 3 { 31.

3 a wme 3 H 3 6: a, w e 0 2 , 3 1 D: 3 w2 a e 0 D;

4 # h wme, E 1.

5 # 0 e 3 Y 0 3w2, 0z: s 3 A D y 3w2 3 h, 3 E : 3 4 3A , E :

6 E 1: 1 a 1, e 3 e 0 3w2,

7 3 1 S, 3 1 S fma 8 D : 3 y y, 30 3e D, e : a h v.

8 # E wme e: y E, h v:

9 3A a 4 E a, w t2 a G t 0 } 3 E a 1 { 1 D 3 s 8 0 D, 4 1 5;

10 3 e z 3 2 a 2, h v 0, 3 0 ze;

11 aw 2 3 e 0 0 az G: 3 H 0 3, w 0 a;

12 # A wme a fa 3 H, h 3볆. # : 4:

13 3A a E, w 3e 32 2 38 2 sz 0 3 e, 4 1 a h, w a; s 32:

14 3 h e s e 3 0 e 32 a 3 a 32 a a A 3 a; B 3y 32: 4.

15 # zA wme w2 3 E D: 2 e 4: 31w z t 1 s, E 0 2 t 1.

16 # E wme e: z2 0 0, 3 y 0 8 D 2 3 H 3 n2 y:

17 3 1 j 1 0, 3 1 S fma, 3 1 8 D j 1 0, 3 zs 1w, 3 2 3 H j 1 0.

18 # s j 0 1, 3 1 S , 3 1 S fma, 3 a 8 e 1 z wme 3 H.

19 # A S e e 0 0 8 e 1 z: 3 k1z a Dz Y 0.

20 # E D wme 3 H, lz:

21 t1 j t 2 0 w2, 3 2 | .

22 # 0 1 3 0: 9, 9 H 3 sz 0: 31 2, e 0 D;

23 # E D wme, lz:

24 2 0, 0z: t1 w4 t 0 e 3 faz 3 Hz.

25 # A wme, 3 4 fa 3 H: 3 30 1 2 a }.

26 # E 0, 0z: t1 t y B e 1, 3 1z B, 36 y 5, 1 yw e 4.

27 # t1 t y e 3 fa 3 H w4: fa 3 H 30 3 a 8 e y 1, 3 2 4, 3 4 3 3 4.

28 # E wme: e a, w D a z 1 A , w t 2 ( 2 ):

29 e j j, 3 e B e y 4, 2 D A E:

30 w a D, 3 te S A e | 3 0 4, 3 y 4 3 , 36 y 4, 3 1 1 , 3 , w j D.

31 #a A 0z A , z S 8 a 4:

32 3 ez S, 3 E | 3 0 4, 3 1 yz e, 3 2 4:

33 3 0 j, 3 , 36 y 4, 1 , 3 2 5 S, 3 0 t 2 0:

34 3 e }, 3 5 w4 4, t0 t 0z 4, E 0, 0: e a S.

35 # 3h t D 3 zE 3 zs e e fma.

36 # E D wme

37 3 3a h H Y: 1 1 Bzz t 2 3, 3 j e h aw, w z1z 1 1 a 4:

38 3 1 | 6 H, e nS, w 0z 8 D 3 z1z, 3 h a H }.

39 # S 3a h H A 1 Bzz, 36 0 3, 3 1 | e nS,

40 az H }, w 0 1 3e, 4 t Hz, 4 1 fma 8 D, 3 y, e 3 B 3w2, l 3Y D 0 wme.

41 # a h } wme 3 H, 0: 2 31 1 D.

42 # h 3A E 0 wme 3 H, 3 1z 1 z:

43 3 2 w4, 3 k1z a Dz: 3 1 wme 3 H 8 1 z.

44 # E D wme 3 H, lz:

45 1 t 2 0 w2, 3 2 | 31. # 0 1 .

46 # E wme H: 2 1, 3 2 2 t nS, 3 2 a fma, 3 2 0w 0, 3 1z 1: 3h t A Dz, 3 A 1 1.

47 # S H, 0 3Y wme, 3 E 0, e az a 1: 3 2 fma, 3 1z 1:

48 3 A Y e 3 h, 3 A a.

49 # h e a az hz 3 e H, e e a.

50 # 1z H wme, e 1 z, 3 A a.

17

1 # E D wme, lz:

2 0 H }, 3 2 t 1 31 Y, e t ze 4, H ne 4, az H, 4z H 2 3w2,

3 3 4z H 2 vj: 4 e 31: e 0 ne 1 s:

4 3 1 5 1 z, sw , 1 k1z Y:

5 3 y , 30 3Y, e 3w2 s: 3 tY t 2 a H }, 36 j 0 2.

6 # 0 wme H }: 3 a 3Y 2 4 Y, sz 31w e, ze, H ne 4, az H: 3 e H H 4.

7 # 2 wme 2 8 D 1 z.

8 # h , 3 1 wme 3 H 1 z: 3 E, zE e H Y vj, 3 32 , 3 0 , 3 32 n:

9 3 3E wme 2 t A Dz B H }: 3 1, 3 S j e 0.

10 # E D wme: t2 e H 8 e, a H 1: 3 a a 4 t 2, 3 4.

11 # 2 wme 3 H, D wme, aw 1.

12 # 0 h } wme, 0: E, 1z, 0, 30:

13 s azz 1 z Dz a: a a a 1;

18

1 # E D H, lz: 2 3 h 2, 3 0 nA w2 0, 1 2 h, h 3 h 2 1 2 e aw:

2 3 a 2, ez vj, 0 nA w2 2 , 3 az , 3 y , 3 2 3 h 2 0 8 1 z,

3 3 y 6 3 6 1: 0w yw 6 3 n2 a, 4 3 j, 3 2:

4 3 az 3 y 6 1 z B y 1, 3 3e y :

5 3 e 6 h 3 6 nS, 3 y Y }:

6 3 s a a vj t 2 H } a a D 1 { 1 z.

7 # 2 3 h 2 0 1 e a Y w4 nS, 3 4 y , 3 y { a e aw: 3 3e az .

8 # E D H: 3 E, a a aw 1 t ze t H }: a | e, 3 H 6 0w w:

9 3 E y a t ze h e, t H 4 3 t e 4, 3 t sw ez 4 3 t B 4, 36 t1 , t h, y 3 H 6.

10 h k1 |: s y 0 |, 2 3 h 2: y .

11 # E y a t aw s 4, t e H }: a |, 3 H 6 3 e 6 0, 0w w: s 1 Y e |.

12 s a 3e, 3 s a A 3 1, a 4, 36 ts D, a |: Hz 36 2 4, 36 y D, y:

13 s 1 Y e |.

14 s ze } y,

15 3 s a A t sz 0, 36 0z D, t A, y: 0w 3e 3yzz e , 3 e H 1 3yzz:

16 3 3y 3w2 t 31w c, e s , j z0: az 4:

17 na Hz 1 3 Hz ne 3 Hz 0 3yzz: y: 3 0 4 e nS, 3 y e 0 2 0z D.

18 # zA y, 3 { ez: 3 a 0 y.

19 s a h, 36 ta h } D, a 3 H 6 3 e 6 0, 0w w: 0 z 4 8 D, 3 Y .

20 # E D H: 2 4 z, 3 a y 1: w a S 3 E H }.

21 # H v, E, a 2 z1 } e { 4, 31w y j e 1 z:

22 3 a e h } 1 z s 0:

23 3 y vj a y 1 z, 3 j 0 2 4: 0w w 0 4: 3 H } z z:

24 w z6 H }, 36 ta D, a a vjw e: w2 a 0 5: 2 H } z ez.

25 # E D wme, lz:

26 3 vjw 0 3 e 6: 0 z1 t H }, 4 a a t 1 e, 3 t1 2 t S a D, z1 t z1 3S,

27 3 sz a z w 1 t A 3 w a t 1:

28 aw t1 5 3 2 t a D, t z1 a, 36 0 t H }, 3 1 t 1 a D, H Y:

29 t s a t1 a D, 32 t aw ze t w2.

30 # e 6: 3A t1 a t w2, 3 1z vjw 1 t A 3 w a t 1:

31 3 k1 2 s 2 3 h a 3 0 a, w A S a 4 { az, 1 z:

32 3 1 E A, w tE a t w2: 3 h H } 1, .

19

1 # E D wme 3 H, lz:

2 E, e 0, 36 D, lz: 0 H }, 3 y 4 h 0, 4 0, 3 1 e 4:

3 3 a 5 3a Y: 3 3y 5 A 1, 3 0 5 8 1:

4 3 0 3a t 0 3S 3 1 2 1 z t 0 3S 1:

5 3 y 5 8 1, 3 0 3S 3 zA 3S 3 0 3S h 3S y:

6 3 0 e e e, 3 v3H, 3 a e, 3 a 1 ez 4:

7 3 3h 6 e 3 h E 0, 3 0 1 0, 3 1 y e e:

8 3 4 a 5, 3e 6 3 h E 0, 3 1 y e:

9 3 e 1 e 4 3 3e A 1, 3 y 0 H } e: A ez e 4:

10 3 az e 4 3e 6 , 3 1 y e: 3 y H } 3 e a a 0w w.

11 azz e sz 2 1 y e j:

12 e 1z (e 0) e e 3 e h, 3 1 y: 1z 4 e e 3 e h, 1 y.

13 s azz e t sz 2 , , 3 1z, 1 D 2: 1z A A t }z, w A ez 1z a, 1 4, 3E A 3w2 e 4.

14 # e 0: Y, s s 0, 3 36 y Y, 6 y e j.

15 # s y e, 3 36 za , 1 y.

16 # s 4 0z 0 , 32 e, 32 0 , 32 0, e j 1 y:

17 3 0 1 t e ew ez, 3 1 a 0 1 y:

18 3 0 v3H 3 0 0 y 1, 3 1 0 3 y 3 y, 36 y aw, 3 yz 0 , 32 , 32 1, 32 0:

19 3 1 1 1 e e 3 e h, 3 1z aw E: 3 3e 6 3 h E 0, 3 1 y e.

20 # , 4 1z, 3 1 E, 1z A A t 2 0, w z Dz a, w A ez 1z a, 1 4.

21 # y a 0w w, 3 sz 0 ez 3e 6 , 3 azz ez 1 y e.

22 # s, 3y 0z 1, 1 y: 3 A azz A y e.

20

1 # 0 h }, e 0, h j, c e, 3 a 1 a: 3 az Y a, 3 ez aw.

2 # s 2 0: 3 az wme 3 H,

3 3 a 1 wme, 0: q, 2 h 1 a az 8 D:

4 3 y 0 0 D h 2, 1 2 3 2 a;

5 3 y E; 30 2 38 3, 4 2 (*a) 0 E, , e z, H, a, E , E A 4 1.

6 # 1 wme 3 H t A 0 8 1 1 z, 3 0 1: 3 k1z a Dz 8 1.

7 # E D wme, lz:

8 2 e 0 3 2 0 2 3 H, a 0, 3 h a 8 1, 3 a 0 : 3 3e 5 0 38 a, 3 0 0 3 2 4.

9 # S wme e 4 8 D, D.

10 # A wme 3 H 0 8 a, 3 E 6: y E, 1: 3A 38 a w2 3e a 0;

11 # 1 wme y 2, a a 0 a: 3 3h A 0, 3 1z 0 (*e) 3 2 4.

12 # E D wme 3 H: e 1 S 8 2 }, w2 a e 2 0 w2 e, 4 a 5:

13 S A az, w a h } 8 D, 3 1z 1.

14 # A wme 2 t a 2 3H, 0z: aw 0 a 0 }: 2 e y a:

15 3 0 n2 a 3, 3 1 3 6 H, 3 0 a 3z 3 n1 a:

16 3 1 D, 3 h D a a, 3 a G, 3E 2 38 3: 3 7 32 a a, B 1:

17 e e 2: 0 e, a, e 2 0 1: e a 0, 1z e, , 0 e .

18 # E 6 3H: 0 E: 2, a 3h 1 2.

19 # 0 Y h }: 8 0 0: t 2 S 3e 3 2 , a : e S 0 4, 8 0 0.

20 E: 0 E. # 3h 1 5 3H 0 s 3 0 .

21 # 3H a } 2 , 3 1z } t w2.

22 # 0z t a, 3 0 h }, e 0, 0 w4.

23 # E D wme 3 H w4 B 2 3H, lz:

24 1z H 1 6, w 1 e, 4 a H } , e w1 S 2 az:

25 2 H a 2 3 3a h 3w2, 3 2 | w4 0 8 0:

26 3 2 H 6 3w2 3 2 3a h 3w2, 3 H 1z aw.

27 # 2 wme, 3Y D: 3 E | w4 0 8 0,

28 3 E H 1 3w2, 3 E S 3a h 3w2:

29 3 H aw 2: 3 1 wme 3 3a 2.

30 # 1 e 0, w H: 3 az H 1z j e 0 }.

21

1 # h e a a h h, w 1 } e fj, 3 a 1 }z, 3 S t 1 .

2 # az } D 3 E: a 1 {, 2 5 3 a 4.

3 # h D a } 3 E e y 3Y: 3 2 32 3 a 3w2, 3 A 4z Y .

4 # 1z t w4 2 e 4 0 0, 0 e 3H: 3 y 1 2,

5 3 a 1 G 3 wme, 0: y 3e 32 2 38 3 1 a h, w , 2; 3 A a y e e.

6 # A D 1 쳺1 s, 3 a j: 3 0 1 0 t H }.

7 # e 1 wme 0: 1, w a D 3 S: 1z u5 D, te t a 6. # 1z wme D 1.

8 # E D wme: 2 2 (z) 3 2 5 az: 3 y e S , s e 1 5 1 y.

9 # 2 wme 2 z 3 a 5 a: 3 h 3A a S , 3 a 2 z, 3 a.

10 # 0z h }, 3 1z Hf:

11 5 1z t Hf, 1z e 8 nY Y h, 4 8 e wj, 0 0:

12 3 ty 0z, 3 1z e e:

13 3 ty 1z, 1z 8 nY Y H h, 30 t B e: 4 H wa Y wa 3 Y e.

14 w2 a 0z 1 a Dz: w0 2, 3 0 w6,

15 3 0 0 e 4, 3 1 w w.

16 # ty (0z) az: e 4 az, e E D wme: 2 1, 3 a 5 0 1.

17 A } 2 azz: a 3Y:

18 az, 3a 32 , 30 32 a kh a 4, A a 4. # t azz (0z) fj:

19 3 t fj 1, 3 t 1 Hf:

20 3 t Hf a, 4 4 0 wa, t e 3w, sw 8 E h.

21 # A wme 2 H 2 e, 2 1 0z:

22 0 e 2, e 0: 1z e, a, 3e 2 t z 1: e a 0, 0 0 .

23 # E H } 2 : 3 A H 1 , 3 3h 1z }z h: 3 1 a, 3 1z }z.

24 # 2 32 } j A, 3 a e 3w2 t H 0, a H a: w 1 H a y.

25 # S } a : 3 1z } e, 3H 3 a 3Y:

26 4 3H a H S e: 3 e A S waz e 3 S 2 e 3w2 t 1 a H.

27 w2 a y 1: 1 3H, 1z 3 1z a H:

28 w 3h t 3H 3 a t a H, 3 zE a wa, 3 E 2 w6z:

29 0 , wa, 0, 1 Hw: 0 h h 4 e 3 1 4 B 2 e H:

30 3 z 4 1, 3H a H: 3 2 4 3E 0 wa.

31 1z } a 1:

32 3 A wme s 1: 3 s 32 3 e 3w2, 3 3a e y aw:

33 3 1z, 0 e a. # 3h w4, a a, 1 5 3 2 1 3w2 a 3j.

34 # E D wme: 0z 3w2, w y 2 a 32 3 1 3w2 3 2 e 3w2: 3 1 3Y, 1 32 H 2 e, 4 s 3H.

35 # 2 32 3 h 3w2 3 1 3w2, a A 1 h: 3 e 3w2.

22

1 # 1z h }, 1z a wa oa H.

2 # 1 a h H , 36 2 } e,

3 3 sz wa j w2, w 0 s, 3 wa t A H },

4 3 E wa 䳆: 7 1 0 e , 5 w4 a, s e a 0. # a, h H, s a wa 2 ez,

5 3 A 2 a, h H, fy 4 2 2 H j 3w2, a 32, 0z: E, 1 30 38 3, 3 E, h E 2, 3 j s a e:

6 3 7 2, 2 1 , e y a a, 0 1 31, 3 3Y 5 38 2: w , 5 1 2, e y, 3 5 e 2, 0z.

7 # 30 B w 3 B 䳆, 3 z a 4: 3 0 a 3 0 3Y A aw.

8 # E 6: j 0 (2), 3 ta a z, l D . # h w a.

9 # 1 G a 3 E 3Y: 2 j 2;

10 # E a G: a h H, a wa, A 5 , 0z:

11 E, 1 30 38 3 3 h E 2, 3 j s a e: 3 7 2, 1 5, e Y 31 5 3 3a | t 2.

12 # E G a: 4 1, E e j: y le.

13 # a a y, E z1 aw: 1z 1 Y: a 2 G 32 a.

14 # a w 0 a 3 0 3Y: 0 a 2 a.

15 # 2 a 3E a 0 3 1.

16 # 0 a 3 0 3Y: 0 a, h H: 1 z, 1z 2 :

17 e S Y, 3 , 36 e 2, 2 : 3 2, 3 1 1 .

18 # tA a 3 E z1 aw: 2 a a 0 a 2 a 3 A, Y 1 0 D G, 4 1 2 a 32 1 a e:

19 3 7 1 3 2 0 2, 3 , 2 1 D l .

20 # 1 G a 0 3 E 3Y: a S 0 j, a 32 8 4, 0, 4 Y , 2 1.

21 # a a y, A nS E 3 4 w.

22 # z G, w 4 e: 3 A G 9 s 3Y 2. e s ns e 3 A 3w2 1.

23 # ne G 9z 1 s 2, 3 e 3e 3w2, 3 1z ne 2 3 3s 0: 3 s (a) nS 0 1, 4 a 5 y:

24 3 A G 9 a a: e t1, 3 e toy:

25 3 ne G 9z, 1z a 3 E 0 a a, 3 2 3E 1 32:

26 3 2 G 9, 3 e A , e s 1z e, :

27 3 1z nS G 9z, E 8 a: 3 z a, 3 s nS 0.

28 # te G A ns, 3 E a: 2 1 , w E, e e S;

29 # E a ns: w az 2 32: 3 h e 3 Y 1, 0 h S.

30 # E nS a: n1 S, e 2 4 t 4 S ezw E; 3A 0 1 E; E: 2.

31 Te G a, 3 G 9z s 2, 3 e 3e 3w2: 3 1z 1z 3Y e 1.

32 # E 3Y G 9: 2 e nS E E e; 3 E, 0 s E, w s y 0 0: 3 1z S n1, 1z t 2 E e:

33 3 1z t 2, 7 S u5 1 h, 1 1 h.

34 # E a G D: 1, , w 2 s 32 2: 3 7 0, yz.

35 # E G 9 a: 32 2 w: na 0, 4 Y , E 2 0. # 4 a aw.

36 # h a, w 0 a, 3h 3Y a wa, 4 4 H, 4 4 2 w.

37 # E a a: a a S; 2 e 32 ; 32 Y 1 E;

38 # E a a: E, Y 7: 0 y 0 2; 0, 4 1 G A , E Y.

39 # 4 a a, 3 0 a 1z.

40 # A a 2 3 , 3 A a 3 z1 5 1.

41 # h y, 3 s a a, E 32 0 a, 3 A 3Y ty a j.

23

1 # E a a: 1 e e, 3 0 e 1 3 e nH.

2 # 2 a, E 3Y a: 3 E A 3 nA e.

3 # E a a: a e S, 3 Y, k1z G , 3 0, 4 a, . # A a e S.

4 # a 4 1 G, 3 4 sw: 3 k1z G a. # E Y a: e e 30 3 1 A 3 nA e.

5 # 2 G 0 A a 3 E: 1z a aw 0.

6 # 1z Y: s e 1, 3 2 w 1: 3 h 9 e.

7 # 1 1 2 E: t a e z a a wa, t 0 0, 0z: z2, 1 aw, 3 z2, 1 }z:

8 2 Y, 3H e D; 32 2 2 Y, 3H 0 G;

9 w t A 0 2 32 3 t H 32: E, 1 31 sz 3 k6 sz:

10 2 3 z aw; 3 2 3e 0 }z; A S a d, 3 y z E, z 4.

11 # E a a: 2 1 32 2; s 1 a S, 3 E, 1 32 (|) e.

12 # E a a: 36 0 G A , E 2 0;

13 # E Y a: 2 3E 0 4, H 4 ty, a a 4 , , 3 1 5 ty.

14 # S 32 a A, e 3ew, 3 A aw e e, 3 2 A 3 nA e.

15 # E a a: a e S, Y 1 G.

16 # G a, 3 2 0 A 3Y 3 E: 1z a, 3 e .

17 # 1z Y: s e 1, 3 2 w 1. # E 3Y a: 2 l D;

18 # 1 1 2, E: a, a, 3 y, 2 , h H:

19 w G ez, E w h 3sz: 0 l, 1 ; e, 3 y ;

20 E, s e 4: 2, 3 tY:

21 y A aw, E z }: D G 3w2 1, a az e:

22 G 3h 32 38 3, a 30 e:

23 2 aw, E az }: ez ez aw 3 }, 2 1 G:

24 E, 1 w 6 a, 3 w e ez: , 0 0 3 0 3e.

25 # E a a: s 2 5, E e 2 5.

26 # ta a, E a: 2, 0z: 0, 4 l G, E 2;

27 # E a a: z2, y z 4, 0 y G, 3 1 5 ty.

28 # S a a e H, az h.

29 # E a a: 1 e e, 3 0 e 1 3 e nH.

30 # 2 a, E 3Y a: 3 E A 3 nA e.

24

1 # 1 a, w 2 4 8 D s }z, 4 h Y a, 3 2 E E h.

2 # e a 2, }z 1z H: 3 h 9 e.

3 # 1 1 2 E: 0 a, h H, 0 4w s,

4 0 yz A w, 4 9 1 : t1 3w2:

5 0 2 0 2, aw, 3 y , }:

6 w sz 3 w a a, 3 w y, 2 D, 3 w e a:

7 3h t 3w2, 3 a k6 0: 3 hz a H a 3w2, 3 e a 3w2:

8 G 3E 32 38 3, a 30 3Y: s kh 1 3 0 4 31, 3 a 1 1 A:

9 e 2 w e 3 w : 2 y 32; s S e, 3 a S 0z.

10 # z a a, 3 Y a 1, 3 E a a: s S A 2 a, 3 E, sz 1 32 5 e:

11 7 u5 2 E: 0, y z: 3 7 1 z D a.

12 # E a a: 3 H 6, 5 a 32 , 0 , 0z:

13 2 a a a 2 0 A 3 a, Y 1 0 9z, 4 1 5 2 32 2 t 2 aw: 36 e 2 G, 0;

14 3 7, E, 3Y w2: z2, , 2 s 1 j 1 6, Bzz 6.

15 # 1 1 2 E: 0 a h H, 0 4w s,

16 h A 9z, z hzw 3 9 1 : t1 3w2:

17 Y 3Y, 3 7: a, 3 az: s A t aw, 3 a t }z 3 1 w6z, 3 1 h 1fw:

18 3 y 3H , 3 y 3av a 3w2, 3 } 2 :

19 3 a t aw, 3 1 a t a.

20 # 1 1 3 1 1 2, E: a khw 1, 3 z 4 1.

21 # 1 0 3 1 1 2, E: 1 e E: 3 1 a 2 E,

22 3 y H 2 a, mj s S.

23 # 1 w4 3 1 1 2, E: 0, 0, 2 1 y, 3A 1 G ;

24 3 3h 38 y e, 3 0z y, 3 0z 3ew, 3 a y 1.

25 # a a t1, 1z E: 3 a t1 .

25

1 # s } j, 3 1z 1 e e w:

2 3 a | 1 1, 3 k0 1 1 4 3 1z jw 4:

3 3 1z } H, 3 z D }z.

4 # E D wme: 2 z, 3 2 | D sw 0, 3 t1z D t }z.

5 # E wme 1 }: 3j j 2 1 H.

6 # E, t H } e E a 2 j 8 wme 3 8 0 }: j az 8 e 1 z.

7 # 1 e, h 3a h H A, A 38 2 0, 3 e y y,

8 1 8 }z 1, 3 E n1, 3 }z, 3 Y A 3S: 3 A e t H }.

9 # h e az h hz.

10 # E D wme, lz:

11 e h 3a h H A 2 0 t H }, 3A A e S 1, 3 1 H } e e:

12 aw 2: E, 2 3Y 0 1,

13 3 y 3Y 3 3w2 e e , e A 7 e 3 1 }.

14 $z }z, 30 2 j, j, h H, s 0 ne H mH:

15 3 4z j e J, 2 y, sz 0 Hf, 0 ne 4 az.

16 # E D wme, lz: 2 H }, 0z:

17 y 1w 3 j |:

18 E y a j e, 31w a a H 3 j e sz az, 0 e e, e H a.

26

1 # h , 3 E D wme 3 3a Y, lz:

2 2 a w2 0 H } t az 3 h, H ne 4, s 3s w1z }.

3 # 0 wme 3 3a e 6 Hf wa oa H, 0z:

4 t az 3 h, D wme: 3 h } 3e 38 3:

5 1 e }. h 6: 3H 3 0 3H, a 0 a,

6 H 0 H, a 0 j.

7 j 0 6: 3 h s 4 hz 2 hz 3 e H 3 1z.

8 # h aw 3a.

9 # h 3볆 1 3 fa 3 H: j 0 0: j y a wme 3 H 0 e D:

10 3 te S A E 5 3 e e 0 3w2, 3A zE 3 zs, 3 h a.

11 h ew 30.

12 # h mw6, 0 H mH: 1 0 1, j 0 j, j 0 j,

13 a 0 a, y 0 y.

14 j 0 mw6 t sz 4 az hz 3 .

15 h { 4 3 va 3 H, 3 e 3 a: 3 4 3 va 2 a.

16 # h h { 0w 6: H 0 H, e 0 e, a 0 a.

17 # h h ew: H 0 H, 1 0 1.

18 j 0 { s 4 ez e hz 3 s H.

19 # h aw 0w 6: fH 0 fH, y 0 y,

20 y 0 y, a 0 a.

21 j 0 aw s 4 s 3 h hz 3 h.

22 h w6 0w 6: e 0 e, H 0 H, 1 0 1.

23 j 0 w6 s 4 s hz 3 s H.

24 h aw 0w 4: H 0 H, j 0 j, j 0 j,

25 e 0 e, 0 ,

26 a 0 a, 1 0 1.

27 j 0 H a s 4 hz 3 h hz 3 s H.

28 h 1w 0w 4: j 0 j, y 0 y,

29 a 0 a, e 0 e, 1 0 1,

30 $z e 1 a.

31 j 0 1w s 4 hz 2 hz 3 h.

32 h w6 0w 4: j 3 3e.

33 h : j 0 j: 3 j 2 a, a 0 a.

34 # j h : e 0 e, e 0 e,

35 31 0 31, me 0 me,

36 me 0 me, 3 ne 0 ne.

37 # a h ne h 3Y h, 0w 1. # 3A e aw: A 3 A, 3 3A 3 A 3 fA.

38 j 0 s 4 zs 3 hz 3 e H.

39 # j h 31: fa 0 fa, a 0 a.

40 j h faw: 3e 0 3e.

41 j 0 31 s 4 1z hz 3 s H. j 0 H H 0w 4.

42 h 0w 4: a 0 a, m1 0 m1, a 0 a, wa 0 wa.

43 # h h a e 3 a:

44 e 0 e, 3 a 0 a.

45 j h 0w 4 s 4 hz 3 s hz 3 e H.

46 # h aw 0w 4: e 0 e: j 0 aw 0w 4.

47 2 0 e s 4 s h hz 3 h.

48 h f 0w 4: 1 0 1, w 0 w,

49 j 0 j, 1 0 1.

50 j 0 f s 4 hz s hz 3 h.

51 ѳE s H } e H 31 hz 3 e H 1z.

52 # E D wme, lz:

53 6 1z S Y 3e:

54 0 0 , 3 a 4: y, y s, az 4:

55 eᳺ 1z S 3a, 1 ne 1 z:

56 t ez 1 4 Y 0 3 a.

57 # h vj 0w 4: H 0 H, af 0 af, a 0 a.

58 j 0 H vj: 0 e, 0 H, 3 0 j, 3 0 e. # af 2 a.

59 $z a wef, 2 vj, 2 1 vj 3, 3 2 a H 3 wme 3 a Y 4.

60 # 1z H a 3 y, 3 3a 3 fa.

61 # a 3 y, 3A 0 j 8 D h a.

62 # h t sz 4 az 2 hz, s y 0 t 31w c 3 h: h s H }, w ez 5 e H }.

63 # E s wme 3 3a A, 5 s H } Hf wa, oa H.

64 # 1 s t s wme 3 H, 5 s H } h a.

65 e E D 5: e 4 h. # az t 1 31, e h j 3 y h v1.

27

1 # ez 1 a h ne, h a, h j, 0 j, H H, 3 3A 4: A 3 A, 3 3A 3 e 3 fA,

2 3 az 8 wme 3 8 3a e, 3 8 3 8 0 e 1 z, 0:

3 ne a h, 3 e 0 aw D 0 e, w A a w2 , 3 h h 3Y:

4 1 4z nA a t 2 0 w2, w h 3Y: 1 a a nA aw.

5 # E wme y 4 8 D.

6 # E D wme, lz:

7 aw 0 1 aw: s a 5 a z a nA 4, 3 1 5 e nA 4:

8 3 H } e, 0z: , 3 y h 3Y, 1 3w2 e 3w2:

9 e y 3Y, 1 3w2 a 3w2:

10 y 3Y az, 1 a nA 3w2:

11 y az nA 3w2, 1 1 3w2 t e 3w2 3w2: 3 y E H } a A, D wme.

12 # E D wme: h 0, 8 nY Y oa, S A av, 3 1 e a, 4 2 H } a:

13 3 5, 3 1z 1 6 3 2, 1z H a 0 w4:

14 e 1 0 E h j, A 1z 0 z1 S, z1 E 2 8 1: S 4 A az a h j.

15 # E wme D:

16 3e D G H 3 sz 0 8 0 1,

17 4 3h 8 e 4, 4 1 8 e 4, 3 4 3e 5 3 4 e 5, 3 y 0 D, w 3yz az.

18 # E D wme, lz: 2 y h v1, , 4 4 : 3 1 y 2 2:

19 3 a 32 8 3a e, 3 3Y 8 0, 3 e 8 1:

20 3 a 2 t a S, w y 32 2 h }:

21 3 8 3a e a, 3 0z t w2 A ke 8 D: 2 3w2 30z, 3 2 3w2 0z a 3 h } y, 3 e 0.

22 # 2 wme, 3Y D G: 3 e y a 32 8 3a e 3 8 0:

23 3 2 y 2 2, 3 0 32, D wme.

28

1 # E D wme, lz:

2 H }, 3 e 6, 0z: a , z , 0 , 2 0z 1 1 a .

3 # e 6: 1z, e D, 3 0 A e e h:

4 31 1 aw, 3 a 1 e:

5 3 1 s a 4 () 2 1 e, 3e e a () :

6 e a, h a, 2 0z D.

7 # s 3w2 e a () 31: e s e D:

8 3 a 1 e: e 3w2 3 s 3w2 1, 2 0z D.

9 # e H e A 3w H 3 z6 2 1 3e e 3 s,

10 1z H H, e a 3 s 3w2.

11 # c e e D A t s 3 nA 31, 3 e 0:

12 2 z6 2 1 3e Y 31, 3 z6 2 1 3e nY 31,

13 z1 2 1 3e 31: e 2 0z 0 D.

14 s 4 t A 0 () y Y 31: 3 ez a () y nY 31: 3 ez a () y 31: E e t c c c .

15 # A 31 t 0 A a D e 1 1 3 s 3w2.

16 # c e az e c a D:

17 3 zaz e c w2 a: e j 0 .

18 # e e 0 y a: sw e E.

19 # e 1z 0 D, A t H A, nA 31, 3 e: 0 y a.

20 # e 4 A 1 3e: 2 z6 Y 31 3 z6 nY 31 1:

21 z1 1 31, 2 :

22 3 A 31 t 0 A a, 4 1 a.

23 ez azw zw, 4 4 e a, 1 .

24 Y 1 (s) e, e j, a, 0 2 0z D: e a 1 s 3w2.

25 # e h 0 y a: sw ew E .

26 # e 0 (H), 3A e D e 0 1, 0 y a: sw e E.

27 # e 1z 2 0z D, A t H A, nA 31, 3 e 0.

28 e 4 A 1 3e: 2 z6 Y 31 3 z6 nY 31:

29 z1 31, 2 :

30 3 A 31 t 0 A a, 4 1 a.

31 ez azw, 3 e 4 1 , 0 y a, 3 볉z 4.

29

1 # c h, e (e) c 0 y a: sw e E: e az y a.

2 # 1 1z 2 0z D, A t H 31, nA 31, 3 e 0:

3 e 4 A 1 3e: 2 z6 Y 31 3 z6 nY 31:

4 z1 31, 2 :

5 3 A t 0 31 A a, 4 1 a:

6 e cz 3 1 4, 3 볉z 4, 3 e a: 3 1 4 3 볉z 4, a 4, 2 0z D.

7 # s e c w2 0 y a: 3 0 y az, 3 sw e E,

8 3 e e 2 0z D, 0 D: A 31 t s, nA 31, 3 e: H y a:

9 e 4 A 1 3e: 2 z6 Y 31 3 z6 nY 31:

10 z1 31, e :

11 3 A 31 t 0 A a, 4 1 a: 4 A a ez, 3 e a: e 3w2 3 s 3w2, a 3w2 2 0z 0 D.

12 # zaz e aw c w2 0 y a: sw e E, 3 a 0 a D e j,

13 3 1 1z 0 2 0z D: e e 1 t s az, n A, 3 az: H y a:

14 1 4 A 1 3e: 2 z6 Y 31, az 1, 3 z6 nY 31, A n:

15 z1 31, az :

16 3 A 31 t 0 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

17 # e h 1 az, n A, 3 az 0:

18 e 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

19 3 A 31 t 0 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

20 e e 1 3az, n A, 3 az 0:

21 e 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

22 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

23 e e 1 ez, n A, 3 az 0:

24 1 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

25 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

26 e s 1 ez, n A, 3 az 0:

27 1 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

28 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

29 e h 1 , n A, 3 az 0:

30 1 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

31 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

32 e h 1 e, n A, 3 az 0:

33 1 4 3 볉z 4 1 3 nH 3 Y 4, a 4:

34 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

35 # e nh 30 y a: sw e E ,

36 3 e 1z 2 0z D, A 31, nA 31, 3 e 0:

37 1 4 3 볉z 4 Y 3 nY 3 Y 4, a 4:

38 3 A t 0 31 A a: ez azw, 1 4 3 볉z 4.

39 ѳ 1 D a az, w a, 3 Hz , 3 1z , 3 1 az, 3 볉z , 3 1z .

30

1 # 0 wme H } B, 36 D wme:

2 3 0 wme z1 e H }, 0z: E 0, 4 D.

3 , 4 a D, 32 ez s, 32 1 2 e, a E w2: , 36 3h 38 3w2, 1.

4 a A D, 32 1 e Y nA w2 4 e,

5 3 h ne 3S 3S 3 1z 3S, 2 y 2, 3 1 ne 3S, 3 sz 3S, 3 1z, 2 y 2, y 4.

6 e 1 ne 3S, e h 3S 3 1z, 2 y 2, sz: 3 D 1 5, w 2 ne 3S.

7 s y, 3 3S e, e 3S, 36 2 y 2,

8 3 h y 3S, 3 1 4, e h, 3 aw sz 3S, 3 1z 3S, 2 y 2, sz.

9 e 1 y 3S, e h 3S 3 1z 3S, 2 y 2, y, w y 2 4: 3 D 1 5.

10 # 1 3 1, 36 a y 2, y 5.

11 Y y 3S 3S 32 e, 4 y 3S s,

12 3 h y 3S, 3 1 4, 3 1 4, 3 sz 3S, 3 1z 3S, 2 y 2 sz 2.

13 taz t1 y 3S, e h, 36 30 38 3S w 3S 3 e 3S y 3S, y 4: y 3S t1 4, 3 D 1 5.

14 s 3 s s y 4 0 y, y 3S a 4, 3 y 3S t1.

15 A 1 4 e t E, 3 a 4 3S, 3 1z e, a 4, w A 4 e, h.

16 taz t1 y 3S 2, h, 3 1 0.

17 ѳ z, 36 D wme, Y y 3 Y 0 3w2, 3 Y ne 3 e 4 3S, Y .

31

1 # E D wme, lz:

2 t2 e H } t jw, 3 2 1z 1 6.

3 # E wme 1, 0z: w1 t a y 3 1z 8 D a, ta te t D a:

4 hz t e 3 hz t e, t e H }, 1 1z.

5 # 0 t hz }, hz t e, az hz we a.

6 # A | wme hz t e 3 hz t e 1 4, 3 e h 3a h H A: 3 y 6z, 3 6 az a 4.

7 # 1z a, D wme, 3 31 e y 0:

8 3 e a 1 y 4, 3 3vj 3 0, 3 y 3 3 0, s e a: 3 a h H 1 e 4:

9 3 1 e a 3 3Bz 4, 3 2 4 3 zz 4, 3 1 4 1:

10 3 a 4, a 4, 3 1 4 0 ne,

11 3 s e 4 3 wh 4, t A:

12 3 0 wme 3 3a Y 3 B H } 3 wh 3 3 0, Hf wa, 4 4 oa H.

13 # 3h wme 3 3a e 3 2 0 5 A.

14 # z wme a 1, zaw 3 aw 3y t ez a.

15 # E 5 wme: y 1 a e e 0;

16 6z h H }, 2 a, 4 t1 3 0 D H a, 3 h 0 D:

17 3 7 3j s y 0 s 0, 3 s Y, A 0 y, 3j:

18 3 s 0 e, a 0 y, h a |:

19 3 2 a A e j: s 1 y 3 yz e 1z e e 3 e h, 2 3 a:

20 3 s ne, 3 s y 0, 3 s t 1, 3 s y s 1.

21 # E 3a e 1 1 s t ez aw: E a 0, 4 D wme:

22 A 3 a, 3 3 , 3 e 3 ,

23 s e, 0 , 3 (ne) 1z, 3 0 ez 1z: 3 , 36 0 , 0 0:

24 3 31 6 az e h, 3 1z: 3 1 1 0.

25 # E D wme, lz:

26 1 e h t A, 2 3 3a e 3 ne 0,

27 3 1 wh Y H 1 a 3 Y 0,

28 3 t1 a D t j e 1 a, 31 y t z2 H, t B 3 t H, 3 t H 3 t ne 3 t ns,

29 3 t 1 4 0, 3 a 3a Y a D:

30 3 t 1 H } 0 31 t z1z B, 3 t H 3 t ne, 3 t ns 3 t H, 3 a | vjw, 5 y 6 1 D.

31 # 2 wme 3 3a e, D wme.

32 # h 0 , 30 1 { 0, t ne e H ez s hz,

33 3 H ez hz,

34 3 nH s 31 hz,

35 3 y t e 0, a 0 y, y 1z hz:

36 3 h 1 a 1 a, t A ne 1 1z e hz 3 s H:

37 3 h a D t ne e H ez s:

38 3 H 1z e hz, 3 a D ez 3 A:

39 3 nH 1z hz s H, 3 a D s 31:

40 3 y az hz, 3 a t 1 D 1z 6.

41 # E wme a D, a 9 3a Y, D wme.

42 T 1 H }, 5 2 wme t e e:

43 3 h 1 t 0, t ne 1 3 1z e hz 3 s H:

44 3 H 1z e hz:

45 nH 1z hz 3 s H:

46 3 y az hz:

47 3 S wme t 1 H }, 31 t z1z, t B 3 t H, 3 E | vjw y 6 1 D, D wme.

48 # 0 wme 2 a 8 hz 1, za 3 a,

49 3 0 wme: 2 s e t e 1, 5 y a, 3 0 1 t 1:

50 3 0 a D, y 4 , y a 3 y, 3 1 3 e, 3 3 e y, 1 a 8 D.

51 # S wme 3 3a e a t 1, s y .

52 # h w2 a a, 4 t1z D, az hz 3 e H 3 zs t zaw 3 t aw.

53 # { 0 1 j .

54 # s wme 3 3a e a t zaw 3 t aw 3 0 5 1 z, az H } 8 D.

32

1 # A 0 s H 6 3 H aw, 0 w2. # 1 Y 1 3 Y a, 3 s , 0.

2 # e h 6 3 h aw 0 wme 3 3a Y 3 z1 0, 0:

3 Hf 3 H, 3 1 3 A, 3 3H 3 3a, 3 A 3 av 3 a,

4 S, 4 E D 8 6 }, S a 4, H 6 0 4.

5 # : 0 a 8 0, az a S S H 6 a, 3 2 a 8 oa.

6 # E wme H aw 3 H 6: az az 0 a, 3 h s Y;

7 3 y a e H }, 2 e, 4 e D 5;

8 aw 1 n2 a, 3A a | t a-2 s e;

9 3 0 e 0z, 3 s e, 3 t1 e H }, w 1 e, 4 E 5 D;

10 # z D e w4 3 sz, lz:

11 z j 3e 38 3, t az 3 h, 2 3 2, e, 4 sz a 3 a 3 aw: 8 2,

12 0 e h j te 3 y h v1, w 8 D.

13 # z D }z, 3 2 | h hz , 0 1z e 0 s z 8 D.

14 E, a w n1 a, e B w, 1 3E Dz }z:

15 w tez t w2, 1 3E a 32 h, 3 0 e 0 e.

16 # 0 Y 3 0: na 1 H 6, 3 a 3 a:

17 3 2 we 0 Y e H }, 0 e | 4: 3 sz 3Bz e a y 2:

18 1z 0 az, 0 sz h }, j E:

19 3 Y 1 8 nY Y oa 3 a, w s 1z az 2 Y oa 0.

20 # E 6 wme: E 2 Y, wez 8 D a,

21 3 e s ny a oa 8 D a, 0 1z a 3w2 t A 3w2,

22 3 a y S 8 D, 3 e 1z, 3 y 1 8 D 3 t }z: 3 y S S a a 8 D:

23 E aw, E 8 D, 3 a, 3A a 1 z:

24 3 E 2 a 3 a 3 H a: 3 3s 38 a E.

25 # 0 h 6 3 h aw wme, 0: 2 2 s, D a 4:

26 3 a, 3 2 a, 3 e 0 a y a:

27 1 2 e 2 we 3 0 8 D a, l D.

28 # a 5 wme 3a A 3 y h v1, 3 ne e H }.

29 # E 6 wme: e h 6 3 h aw a 8 oa, s we a 8 D, 3 a e 8 0, 3 1 5 e a a.

30 e we a a 8 D, 2 1 3 4 3 2 4 3 2 4 e a e a, 3 z yw a 2 a.

31 # ta h 6 3 h aw, 0: 36 l D H 6, aw 1 2:

32 e we 8 D e a, 3 1 a a Y 2 oa.

33 # E 5 wme H aw 3 H 6 3 e j H H a H S e 3 a w4 S a, e 3 a B 3S, a 1z 2.

34 # 1 h aw H 3 Hf 3 1,

35 3 wa 3 1, 3 0 5,

36 3 a 3 fa a 1, 3 na.

37 # h 6 1 3H 3 3a 3 fj,

38 3 H 3 H 1, 3 A: 3 a 3H 6 3A H, 1.

39 # 4 h j, y j, a, 3 S 32, 3 2 e y e:

40 3 E wme a j h j, 3 1z Y.

41 # j h j 4 3 S e 4, 3 a | e jw.

42 # av 4 3 S af 3 e 3w2, 3 3A | Hf t 4 w2.

33

1 # j a H }, 3A 30 38 2 3z 1 e 0 wme 3 H.

2 # A wme 1z 4 3 a 4, 2 D. # j a ez 4:

3 0z t 2 c e, zaz e ew c: y a 30 h } 0 0 8 3z:

4 3 3z a ez t 1 , 32 D s e 2 3: 3 4 2 te D.

5 # 1z h } t 2, 1z Hf:

6 3 1z t Hf, 1z fa, 4 4 a z h:

7 3 0z t fa, 3 1z Hf, 4 4 sw H, 3 1z sw H:

8 3 0z sw Hf, 3 0 2 0z h: 3 30 e 2 6 h j, 3 1z 0.

9 # 0z t 0 3 0 3j: 3 3j (h) az 30 0, 3 ez e jw, 3 1z 2 aw.

10 # 0z t 3j 3 1z 0z aw:

11 3 0z t 0z aw 3 1z h j:

12 3 0z t h j 3 1z a:

13 3 0z t a 3 1z 3y:

14 3 0z t 3y 3 1z j: 3 h aw 2 1 1.

15 # 0z t j 3 1z h A:

16 3 0z t h A 3 1z z:

17 3 0z t H z 3 1z Hf:

18 3 0z t Hf 3 1z fa:

19 3 0z t fa 3 1z H-e:

20 3 0z t H-e 3 1z H:

21 3 0z t H 3 1z a:

22 3 0z t a 3 1z af:

23 3 0z t af 3 1z af:

24 3 0z t af 2 3 1z af:

25 3 0z t af 3 1z Hf:

26 3 0z t Hf 3 1z af:

27 3 0z t af 3 1z faf:

28 3 0z t faf 3 1z fe:

29 3 0z t fe 3 1z H:

30 3 0z t H 3 1z yf:

31 3 0z t yf 3 1z a:

32 3 0z t a 3 1z a:

33 3 0z t 2 a 3 1z 3af:

34 3 0z t 3af 3 1z 3H:

35 3 0z t 3H 3 1z H-a:

36 3 0z t H-a 3 1z h j: 3 0z t h j 3 1z h a, 4 a:

37 3 0z t a 3 1z w4 18 2 3H.

38 # h H e 0 w4 D, 3 aw s 3ez H } 38 2 3z, c sw e e c.

39 # H s A az e , 3A w4.

40 # h e a a, 3 e s 2 a, 3A a h }.

41 # 0z t 2 w4 3 1z H:

42 3 0z t H 3 1z H:

43 3 0z t H 3 1z Hf:

44 3 0z t Hf 3 1z J, 8 nY Y B wa:

45 3 0z t J 3 1z H-a:

46 3 0z t H-a 3 1z H-fj:

47 3 0z t H-fj 3 1z a j sw av:

48 3 0z t 0 j 3 1z a wa, oa H:

49 3 0z t a waz 3 1z oa, Y 3Hf, j a wa.

50 # E D wme a wa oa H, lz:

51 0 H } 3 e 6: 2 0 oa e a,

52 3 1 yz 2 t A aw, 3 1 6 4, 3 w 3볉z 4 1 |, 3 4 1,

53 3 1 yz 2, 3 1z 2: a a e 4 e:

54 3 e 4 e a a: H 0 a 4, 3 a a 4: e 3h 4z 3w2, aw y e 3w2: a ne a :

55 E y 2 t A aw, y, 5 a t 1, n2 n a 3 e a, 3 y a 2, e 2 ez:

56 3 y h 1 w4, 2 2 a.

34

1 # E D wme, lz:

2 H }, 3 e 6: 2 0 e a, S y a , S az B 3S:

3 3 y a A, j t h j a 3H: 3 y a j, t az 0z aw t 0w,

4 3 81 a t j ez jz, 3 0 3a, 3 y 30 3w2 j a-2, 3 3h 2 a, 3 0 H:

5 3 81 t H e 3, 3 y 30 0 (1):

6 3 j y a, 0 1 1, E y a j:

7 3 E y a : t 0z 1w 3 a 0:

8 3 t 2 0 3 a , s 3af, 3 y 0 3w2 A:

9 3 3h H, 3 y 30 3w2 j: E y a t :

10 3 3 a Hz t j a:

11 3 1 t a-A t H 30, 3 1 2, 3 0 e 0z ef, t H:

12 3 1 oa, 3 y 0 3w2 0 a: S y S a, 3 3S w4.

13 # wme H }, 0z: S S, 4 1 e, D, a 5 z2 H 3 e j:

14 w S ez H 1 3 ez H a, H ne 4, 3 0 e j s 1z :

15 A A 3 0 e s 1z oa H t yz 0.

16 # E D wme, lz:

17 3A e, 5 s a e: 3a e 3 y v1:

18 3 s 31 t e 0 1 a e.

19 # 3A 1: e y e h j,

20 e mHz 1 h y,

21 e jz 3a h H,

22 e a s H h j,

23 H H e H j s 1 h j,

24 e H 3e s 1 h a,

25 e Hz s 3a h a,

26 e H a s 1 h na,

27 e H 1 s H h j,

28 e fjz s 1 h y.

29 6 D 1 H } 2 a.

35

1 # E D wme a wa oa H, lz:

2 H }, s vjw t 1 az w2 a 1z, 3 z z w4 4 s vjw:

3 3 y 5 a sz, 3 z 4 y H 4 3 B H 4:

4 3 az H, 5 1 vjw, t 2 a 3 , hz H w4:

5 3 3 Y a, 0, hz H, 3 Y, j, hz H, 3 Y, 0, hz H, 3 Y, , hz H, 3 a w2 y a, 3 H:

6 3 a 1 vjw, e H ( y) , 5 1 a S 1, 3 6 hz 3 A :

7 H 1 vjw hz 3 H, 3 z 4:

8 3 a, 5 1 t az H }, t 0 H, t a : j Y, 4 z, s t H vjw.

9 # E D wme, lz:

10 0 H } 3 e 6: 2 0 oa e a:

11 3 1 a a: B y a a S j, s 1 y s:

12 3 y a a B t 0, 3 1, 0 a 8 0 :

13 3 a, 1, e H, B y a.

14 2 a 1 8 nY Y oa, 3 2 a 1 2 a:

15 y H }, 3 e, 3 a 4 a, y a j a aw s 1 y .

16 ny e 32, 3 , j 4: e j.

17 a 38 2 e 32, 3 t w2, j 4: e j.

18 ny s 38 2, t H , e 32, 3 , j 4: e j.

19 0, e e 1: 3A s 32, e e 32.

20 2 a 1 32 3 e 2 s y , 3 ,

21 32 t e 1 32 0, 3 , e 1, j 4: e az: 0 e j, 3A z 1.

22 a 2 a 1 32, 32 e 2 s y ,

23 32 s a, 4 e , 3 e 2, 3 , a 3w2 , E 3s A 3Y 1,

24 3 y 0 Y 1 3 Y 0, a 6,

25 3 3a 0 1 t 0, 3 1 32 0 a 3w2, A, 3 e aw, 0 e 1, 30 a 3e h.

26 30 3h 1 B a, A aw,

27 3 s 32 0 B a 32, 3 e 0 1, 1:

28 a az e, 0 e 1, 3 e A 1w 1z 1 e az w2.

29 # y a a A 2 az e a.

30 s 1 y, 8 e 1: 3 31 e 2.

31 # 0 3y y t 1w, 1 y e: e :

32 E 0 3y az a , a e 2, 0 e 1.

33 # e 2, e 2 a: 0 S a e, 3 1z S t 0 sz e, 0w 0 a:

34 3 E 2, e E, e sz a: 4 D szz H }.

36

1 # 0 e H a, h j h j t e H H, 3 0 8 wme 3 8 3a e 3 8 H ne H },

2 3 0: 1 a D ta e z e H }: 3 1 a D a a a aw e 3w2:

3 3 y 31 t e H } 2, 3 t1z e 4 t az n1 a, 3 1z e, 5 y 2, 3 t ez z aw t1z:

4 y e H }, 3 1z 4 e, 5 y 2, 3 t z e ne aw t1z 4.

5 # wme H } D, 0z: 1 ez H H 0:

6 E 0, 4 D e aw, lz: 3 0 5, y 2, 0w t 0 ne w2 y 2,

7 3 1z H } t e ez 4: w j e ne w2 1z 4 h }:

8 3 s 2, z t e H }, 31 y t 0 nA 3S y A: h } j nA w2:

9 3 1z e t e ez 4, j e ezz h }.

10 D wme, aw 1 1 aw.

11 # h A 3 fA, 3 3A 3 A 3 A, 1 aw, H a S, t 0 j H H, h 2:

12 3 h 4 e 0 nA 4.

13 ѳ aw 3 z 3 2, D 0 wme a wa oa sw H.

e 1 e wme: 4 a l7.